W sprawie:
zmieniające Zarządzenie nr 40/2020 Starosty Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Lesznie.

Data uchwały:
2022-11-14

Numer uchwały:
33/2022

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.