W sprawie:
rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2023 rok.

Data uchwały:
2023-02-28

Numer uchwały:
469/2023

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2023-02-28