W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Data uchwały:
2023-01-11

Numer uchwały:
452/2023

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.