W sprawie:
przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok

Data uchwały:
2023-03-22

Numer uchwały:
476/2023

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.