W sprawie:
zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa

Data uchwały:
2023-10-04

Numer uchwały:
554/2023

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2023-10-04