W sprawie:
powołania i określenia składu osobowego komisji konkursowej do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Data uchwały:
2023-10-26

Numer uchwały:
563/2023

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2023-10-26