W sprawie:
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2024-2029

Data uchwały:
2023-11-15

Numer uchwały:
574/2023

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2023-11-15