W sprawie:
przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom
jednostek organizacyjnych Powiatu


Data uchwały:
2024-01-03

Numer uchwały:
593/2024

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-01-03