W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2024 rok

Data uchwały:
2024-02-26

Numer uchwały:
624/2024

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-02-26