W sprawie:
rokowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów gminy Wijewo, obręb Wijewo, działką ewidencyjną nr 549/6 o pow. 0,0048 ha.

Data uchwały:
2024-01-31

Numer uchwały:
596/2024

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-01-31