W sprawie:
rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego - promocja i ochrona zdrowia w Powiecie Leszczyńskim na 2024 rok.

Data uchwały:
2024-03-20

Numer uchwały:
627/2024

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-03-20