W sprawie:
rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego – porządek i bezpieczeństwo publiczne w Powiecie Leszczyńskim na 2024 rok.

Data uchwały:
2024-03-27

Numer uchwały:
633/2024

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-03-27