W sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Data uchwały:
2024-04-18

Numer uchwały:
14/2024

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-04-18