W sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 12/2024 Starosty Leszczyńskiego z dnia 11 kwietnia 2024roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Leszczyńskiego

Data uchwały:
2024-04-17

Numer uchwały:
13/2024

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-04-17