W sprawie:
określenia warunków oraz trybu wspierania i finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu leszczyńskiego.

Data uchwały:
2024-06-19

Numer uchwały:
IV/32/2024

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego