W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiego za 2023 rok

Data uchwały:
2024-06-19

Numer uchwały:
IV/29/2024

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-06-19