W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2024 – 2029

Data uchwały:
2024-06-19

Numer uchwały:
IV/35/2024

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-06-19