Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

UWAGA 
Informacja o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2018 poz. 1137)

Wymagane dokumenty:
Wniosek właściciela zawierający dane wynikające z art. 6  Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2018 poz. 1137)

Opłaty:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – określa wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o:
1.rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
2.zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
3.wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego;
4.wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 1–3, pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.
|a rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 4, pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.
Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Lesznie
10 1560 0013 2537 1022 0694 0001