Uchwała Nr 159/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie

Uchwała Nr 114/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie

Uchwała Nr 109/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Uchwała Nr 91/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie

Uchwała Nr 35/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie

Uchwała Nr 24/2019 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie

Uchwała Nr 310/2018 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lesznie

Uchwała Nr 121/2016 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lesznie

Uchwała Nr 112/2016 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lesznie

Uchwała Nr 77/15 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie

Uchwała Nr II/27/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie

Uchwała Nr XIX/212/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie

Uchwała Nr XIV/162/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie

Uchwała Nr XXII/181/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie