Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Przedmiot wniosku:
1. Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej (wariant 1);
2. Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomosci w postraci dokumentu drukowanego (wariant 1);
3. Zbiór dokumentów dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej udostepniony na okres do 4 godzin (wariant 2);
4. Udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków (wariant 2).

Wymagane dokumenty:
1. Wariant 1 - wniosek na formularzu P i P5 lub wniosek przesłany przez Portal Rzeczoznawcy;
2. Wariant 2 - wniosek na formularzu P i P7 lub wniosek przesłany przez Portal Rzeczoznawcy.

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Rzeczoznawca majątkowy.

Sposób składania wniosku:
1. Bezpośrednio w siedzibie wydziału przy Al. Jana Pawła II 23, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta);
2. Poprzez przesłanie wniosku przesyłką pocztową na adres: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno;
3. Poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP;
4. Na skrzynkę elektroniczną wydziału wnioski@powiat-leszczynski.pl (wniosek winien być wówczas podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
5. Przez dedykowany portal do obsługi wniosków - Portal Rzeczoznawcy
https://leszczynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-rzeczoznawcy

Opłaty:
1. Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej - 7,61 zł za nieruchomość będąca przedmiotem transakcji albo wyceny;
2. Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomosci w postaci dokumentu drukowanego - 10,15 zł za nieruchomość będąca przedmiotem transakcji lub wyceny;
3. Zbiór dokumentów dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej udostępniony na okres do 4 godzin - 30 zł;
4. Udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków - 3,81 zł za kartę formatu A4 w postaci nieelektronicznej lub 8,88 za dokument w postaci elektronicznej.
5. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Sposób dokonania opłaty:
1. Bezpośrednio w kasie wydziału przy Al. Jana Pawła II 23, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) - płatność gotówką lub kartą;
Kasa czynna: poniedziałek 8.00-15.30
                       wtorek-piątek 7.00-14.30
2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego - dane do przelewu znajdują się na otrzymanym po złożeniu wniosku Dokumencie Obliczenia Opłaty. Po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie wykonania przelewu;
3. Płatność on-line - w przypadku składania wniosku przez Portal Rzeczoznawcy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Bezpośrednio w siedzibie wydziału przy Al. Jana Pawła II 23, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta):
1. Przyjęcie wniosku, zarejestrowanie,
2. Sporządzenie dokumentu obliczenia opłaty,
3. Dokonanie zapłaty,
4. Udostępnienie zbioru danych cen i wartoścnie nieruchomości w postaci elektronicznej (format EXCEL), wydanie wyciągu z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci drukowanej lub udostępnienie wgladu do materiałów.
Termin załatwienia: do 7 dni.

Poprzez Portal Rzeczoznawcy:
1. Przyjęcie wniosku, zarejestrowanie i wydanie loginu i hasła do indywidualnego konta na Portala Rzeczoznawcy (czynność jednorazowa);
2. Zalogowanie się w Portalu Rzeczoznawcy (https://leszczynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-rzeczoznawcy);
3. Wybór transakcji;
4. Dokonanie płatności elektronicznej;
5. Udostępnienie zbioru danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej (format EXCEL) lub wydanie wyciągu z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci drukowanej (format PDF).

Informacja o terminie odbioru dokumentu
Pokój 1, telefonicznie pod numerem 65 529 68 49.

Informacja techniczna dotycząca obsługi Portalu Rzeczoznawcy:
Pokój nr 305, telefonicznie pod numerem 65 529 68 48.

Dostępne druki
- Formularz P, P5 i P7
- Obowiązek informacyjny według Rozporządzenia Partamentu Europejskiego i Rady (UE)
- Wniosek o założenie konta w Portalu Rzeczoznawcy