W sprawie:
uchwalenia zmian w planie przychodów i rozchodów środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2002

Data uchwały:
2002-09-24

Numer uchwały:
XXIX/146/2002

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2002-09-24