W sprawie:
kontynuacji budowy w 2003 roku drogi powiatowej Nr 21 114 Olejnica-Wróblów w m. Potrzebowo

Data uchwały:
2002-09-24

Numer uchwały:
XXIX/145/2002

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2002-09-24