W sprawie:
przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z dotychczasowej Szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie w szkołę ponadgimnazjalną

Data uchwały:
2002-03-27

Numer uchwały:
XXVI/124/2002

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2002-03-27