W sprawie:
uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2013 rok.

Data uchwały:
2012-11-08

Numer uchwały:
XVII/180/2012

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2012-11-08