Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności

Podstawa prawna
•rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.z 2017 r.,poz. 1541)

Wymagane dokumenty dla uzyskania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność:
•wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność  
•oryginał orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu)
•zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.


Wymagane dokumenty dla uzyskania legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności:
•wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności
•oryginał orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu)
•zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.

Opis procedury:
Mieszkańcy powiatu leszczyńskiego składają wnioski
o wydanie legitymacji
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Lesznie, Pl. Kościuszki 4 B, pokój 15.
W poniedziałki w godzinach: od 8.00 do 16.00.
Od wtorku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00

Opłaty
Od złożonego wniosku oraz wydanej legitymacji nie pobiera się opłat.

Dodatkowe informacje:
W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, starosta wystawia legitymację dokumentująca niepełnosprawność.
W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoby, która ukończyła 16 rok życia, starosta wystawia legitymację dokumentująca stopień niepełnosprawności.
Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
Na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności