W sprawie:
ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2019 rok

Data uchwały:
2018-12-20

Numer uchwały:
15/2018

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2018-12-20