W sprawie:
zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych, ze sfery działalności pożytku publicznego.

Data uchwały:
2019-11-26

Numer uchwały:
106/2019

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2019-11-26