W sprawie:
rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Leszczyńskim w 2020 roku.

Data uchwały:
2020-02-19

Numer uchwały:
130/2020

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-19