W sprawie:
przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2021 rok”

Data uchwały:
2020-09-29

Numer uchwały:
171/2020

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-09-29