W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2021 rok

Data uchwały:
2020-12-16

Numer uchwały:
205/2020

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-12-16