W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiego za 2021 rok

Data uchwały:
2022-06-22

Numer uchwały:
LIII/311/2022

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2022-06-22