Uchwała Nr XXVIII/221/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie budżetu na rok 2010