Uchwała nr 44/2014 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Aneks nr 1/2014 Starosty Rawickiego; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 listopada 2014r. do porozumienia Nr 2/2014 zawartego w dniu 24 czerwca 2014 roku pomiędzy: Powiatem Leszczyńskim a Powiatem Rawickim

Uchwała nr 41/2014 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała nr XXXIII/326/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała nr XXXII/318/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia po utracie statusu drogi gminnej nr 712625P Dłużyna – Bucz (Trzebidza) odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P przy wjeździe do m. Dłużyna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P w kierunku m. Bucz i zaliczenia go do kategorii drogi powiatowej nr 4806P Włoszakowice – Grotniki – Dłużyna – granica powiatu wolsztyńskiego (Morownica).

Uchwała nr XXXII/320/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

Uchwała nr XXXII/317/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4806P Włoszakowice – Grotniki – Dłużyna – granica powiatu wolsztyńskiego (Morownica) odcinka od skrzyżowania przy wjeździe do m. Dłużyna, przez miejscowość Dłużyna do skrzyżowania z drogą gminną nr 712625P w kierunku m. Bucz.

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Leszno; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 września 2014r. do Porozumienia Nr 3 z dnia 21 listopada 2011 roku

Uchwała nr XXXII/314/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała nr 30/2014 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Leszno; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego dot. pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapi Zajęciowrej

Ogłoszenie nr 3/14 Starosty Leszczyńskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji, dla obrębu Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo

Ogłoszenie nr 2/14 Starosty Leszczyńskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji, dla obrębu Kąkolewo gmina Osieczna - etap I - zakresem opracowania objęto część obrębu Kąkolewo położoną na północ od drogi krajowej nr 12

Uchwała nr XXX/308/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego; Zarządu Powiatu Rawickiego Zarządu Powiatu zawarte w dniu 24 czerwca 2014 r pomiędzy: Powiatem Leszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta Leszczyński - Pan Krzysztof Benedykt Piwoński, Wicestarosta Leszczyński - Pan Jarosław Wawrzyniak przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Leszczyńskiego Pana Marcina Wydmuch a Powiatem Rawickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Starosta Rawicki – Pan Zygmunt Wolny 2. Wicestarosta Rawicki – Pan Krzysztof Synoracki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Rawickiego Pani Barbary Noga.

Uchwała nr 21/2014 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała nr XXIX/305/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała nr 17/2014 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała nr XXVII/292/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała nr 14/2014 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok

Uchwała nr XXVII/296/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Ogłoszenie nr 1/14 Starosty Leszczyńskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowanego w ramach modernizacji tej ewidencji, obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Kleszczewo, Miąskowo, Ziemnice gmina Osieczna

Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Leszna; Starosty Leszczyńskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie dotacji celowej

Uchwała nr XXVI/282/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2013rok.

Uchwała nr XXVI/283/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała nr 7/2014 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała nr XXV/274/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014