W sprawie:
zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego

Data uchwały:
2014-06-26

Numer uchwały:
XXX/309/2014

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2014-06-26