Uchwała nr II/21/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Uchwała nr XLVII/314/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4804P (ul. Poniatowskiego) oraz drogi powiatowej nr 4805P (ul. Kościuszki) w m. Rydzyna

Uchwała nr 359/2018 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr XLVII/313/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała nr L/324/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr XLIX/322/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Porozumienie nr 3.2018 Starosty Gostyńskiego; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie w sprawie finansowania w 2018 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Gostyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XLVII/318/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr 344/2018 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr 333/2018 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr XLVI/311/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr 339/2018 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Uchwała nr XLV/307/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr XLV/303/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/214/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr XLIV/298/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/139/2002 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Leszczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr XLIV/296/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXVIII/214/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON za okres od 01.01.2018 r. do 13.03.2018 r.

Uchwała nr XLIII/293/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr XLI/286/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr 299/2018 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok

Uchwała nr XL/284/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2017 rok.

Uchwała nr XXXIX/279/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr 289/2018 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr XXXVIII/268/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Porozumienie nr WS.031.1.2018 Prezydenta Miasta Leszna; Starosty Leszczyńskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. z dnia 12 stycznia 2018 r.zawarte pomiędzy Powiatem Leszczyńskim z siedzibą w Lesznie, a Miastem Leszno w sprawie dotacji celowej.

Uchwała nr XXXVII/263/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Uchwała nr XXXVII/264/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr 273/2017 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr XXXVI/262/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018