zgłoszenia i numer sprawy

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres lub miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Informacja o braku sprzeciwu

AB.6743.2.1.2021

08.01.2021

Zakład Usług Wodnych we Wschowie

Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 704/6, 704/3, 655, 647/2, 782/3, 687/30, 819/1, 709/4

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.2.2021

08.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o.

 Henrykowo, dz. 575/25,571/15

 Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.3.2021

18.01.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Ziemnice, dz. 235/5,287,245,293/3,233/1,234/1,1/31,1/23,1/22,226/2,1/24,297/1,246,295,234/2,247,232,296/1

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.4.2021

18.01.2021

FRANKOWIAK Marzena

Gronówko, dz. 442

Budynek mieszkalny jednoropdzinny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.5.2021

19.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o.

Krzycko Wielkie, dz. 320/1, 409/6

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.6.2021

20.01.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Krzycko Małe, dz. 25, 32/6

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.7.2021

20.01.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Gołanice, dz. 87, 95, 108

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.8.2021

21.01.2021

PRAłAT Mateusz

Wilkowice, dz. 648, 646/16

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

    sprzeciw

 

AB.6743.2.9.2021

21.01.2021

GMINA RYDZYNA

Dąbcze, dz. 71/22, 71/8, 680/6, 20

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.10.2021

21.01.2021

ENEA Oświetlenie Sp.  z o.o.

Rojęczyn, dz. 33, 45, 84/3

Rozbudowa oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.11.2021

21.01.2021

GIERLICH Bartosz

Wijewo, dz. 826/1

Instalacja gazowa (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.12.2021

22.01.2021

JAMALEX Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 228/1, 228/2, 188/2

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.13.2021

25.01.2021

ANIOł Adam

Gronówko, dz. 61/10

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 09.02.2021r.

Uzupełnienie z dnia 09.03.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.14.2021

26.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 542

Sieć gazowa średniego ciśniania

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.15.2021

26.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 460, 432/1, 432/8, 433, 439/7, 439/2

Sieć gazowa średniego ciśniania

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.16.2021

27.01.2021

RES - BUD

Wojciech Reszczyński

Mórkowo, dz. 159

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.17.2021

27.01.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 124, 118/29, 118/28, 118/16, 118/15, 118/30, 120, 122/9

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.18.2021

27.01.2021

DINO POLSKA SPÓłKA AKCYJNA

Kłoda, dz. 347,348

Agregat prądotwórczy (kategoria XXVI)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.19.2021

04.02.2021

Gozdawa - Dydyńska Ewelina

Strzyżewice, dz. 260/4

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 09.02.2021r.

Uzupełnienie z dnia 08.03.2021r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.20.2021

09.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz.  504/1, 504/20

Sieć gazowa średniego ciśnienia

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.21.2021

09.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Lasocice, dz. 763/10, 763/14, 763/20

Sieć gazowa średniego ciśnienia

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.22.2021

09.02.2021

Prałat Mateusz

Wilkowice, dz. 633/3

Wewnętrzna instalacja gazowa z podziemnym odcinkiem w gruncie działki

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.23.2021

09.02.2021

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz.  476, 472, 466/3, 466/13

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.24.2021

10.02.2021

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 

Zakład Doświadczalny Pawłowice

Pawłowice, dz. nr 554

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w hali udoju fermy bydła

(kategoria XVIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.25.2021

12.02.2021

GMINA RYDZYNA

Rydzyna, dz. 64/2,60/20,59/22,57/22,59/21,57/21,56/23,55/28,54/31,53/21,53/29,

53/31,899,53/23,53/25,53/12,54/18,55/20,55/16,56/16,57/15,

57/25,57/27,57/29,57/31,56/29,56/22,57/17,

59/15,59/12,60/12,60/16,57/7,59/2,59/29,55/4,56/3,57/1,60/2

 Przebudowa nawierzchni (kategoria IV)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.26.2021

22.02.2021

Grzelczak - Majer Olga 

Majer Marcin

Włoszakowice, dz.  242, 230/2,231/5

Sieć wod - kan

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.27.2021

23.02.2021

GMINA RYDZYNA

Rydzyna  -ulice : M. Konopnickiej, J. Kochanowskiego, Jana z Czerniny, M. Dąbrowskiej, E. Orzeszkowej, J. Brzechwy,

Plac Pisarzy Polskich, Wł. Reymonta ; dz. nr 54/6, 54/33, 55/31, 55/4, 169/7, 852, 862, 863, 915, 865, 848,

900, 898, 892, 887, 886, 899 oraz Dąbcze dz. nr 604, 471/2, 472

Przebudowa drogi gminnej

(kategoria XXVI)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.28.2021

26.02.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o

Strzyżewice, dz. 138/2, 135, 177/1, 222/1

Przebudowa sieci wodociągowej(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.29.2021

26.02.2021

Maciąg Łukasz

Włoszakowice, dz.  559, 558/11, 561/12

Przebudowa sieci wod - kan (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.30.2021

26.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Szybowników, dz.  91/2, 91/5, 91/13, 89/10, 89/18

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63 w 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.31.2021

26.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Lipowa, dz.  480/7, 503, 481

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn w 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.32.2021

26.02.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Osieczna, ul. Drzeczkowska, dz.  94/3, 83/7, 83/4, 84/3, 85/1, 75/3, 74/4, 81/1, 93/2

Linia kablowo - energetyczna 0,4 kV, szafka kablowa SK-4 oraz złącza kablowo - pomiarowe(kategoria XXVI)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.33.2021

01.03.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Jezierzyce Kościelne, ul. Szkolna dz. nr 96/4, 104, 217/8, 217/9

Linie elektroenergetyczne nn wraz z  szafką kablową oraz złączem  kablowo - pomiarowym 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.34.2021

02.03.2021

SUPRINO Sp.zo.o

Lasocice, dz. nr 763/14, 763/9

Przyłącze elektroenergetyczne SN i stacja transformatorowa(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.35.2021

02.03.2021

Goszczyńscy Benita i Mario

Rydzyna, dz. nr 410/11

Budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.36.2021

02.03.2021

Goszczyńscy Benita i Mario

Rydzyna, dz. nr 410/9

Budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.37.2021

02.03.2021

Goszczyńscy Benita i Mario

Rydzyna, dz. nr 410/10

Budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.38.2021

03.03.2021

Sieracki Jacek

Bukówiec Górny, dz. nr 1075/4, 1074/3,1073/1, 1087/1

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.39.2021

05.03.2021

Ryś Daniel

Brenno,  dz. nr 300/8

Wewnętrzna instalacja gazowa w istnejącym budynku jednorodzinnym(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.40.2021

08.03.2021

Borowy Rafał

Zaborówiec,  dz. nr 2/6, 2/4, 2/5, 2/7, 2/8, 2/9

Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 (kategoria I)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.41.2021

12.03.2021

Musielak Mirosława i Kazimierz

Dąbcze, dz. nr 195/2

Wewnętrzna instalacja gazu dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym(kategoria XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.42.2021

12.03.2021

Kużawa Magdalena i Adam

Dąbcze, dz. nr 195/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu  nr 2 (kategoria XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.43.2021

12.03.2021

Klecha Maria i Dariusz

Dąbcze, dz. nr 195/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu  mieszkalnego nr 3 (kategoria XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.44.2021

12.03.2021

Zakrzewski Roman

Dąbcze, dz. nr 195/2

Wewnętrzna instalacja gazu dla lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielorodzinnym(kategoria XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.45.2021

12.03.2021

Janiccy Katarzyna i Szymon

Dąbcze, dz. nr 195/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu  mieszkalnego nr 5 (kategoria XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.46.2021

12.03.2021

Smuk Magdalena

Dąbcze, dz. nr 195/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu   nr 6 (kategoria XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.47.2021

15.03.2021

Ratajszczak Mirosław i Marzena

Bukówiec Górny, dz. 1103/8, 1103/9

Budynek mieszkalny jednorodzinny

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.48.2021

16.03.2021

Nowakowski Przemysław

Osieczna, dz. 1192/6

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.49.2021

17.03.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Nowa Wieś, dz. 90/37, 90/14, 90/21, 90/22, 90/18, 90/38, 90/24

Linie kablowe energetyczne 0,4 kV,  szafka kablowa SK oraz złącze  kablowo - pomiarowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.50.2021

19.03.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o

Lipno, dz. 393/5, 393/9

Sieć wodociągowa(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.51.2021

23.03.2021

Goszczyńscy Benita i Mario

Rydzyna, dz. 410/8

Budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.52.2021

23.03.2021

Goszczyńscy Benita i Mario

Rydzyna, dz. 410/7

Budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.53.2021

26.03.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa, dz. 782/6, 790/1

Sieć kanalizacji sanitarnej i rozdzielcza sieć wodociągowa(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.54.2021

26.03.2021

Bossa Monika

Mórkowo, dz. 398/20, 398/62, 398/63

Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.55.2021

29.03.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Boszkowo - Letnisko, dz. 1000

Linia kablowo - energetyczna 0,4 kV oraz szafka SK- 4

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.56.2021

29.03.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 466/13, 466/3, 472

Sieć gazowa średniego ciśnienia  dn 63PE 100 RC SDR11 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.57.2021

30.03.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 1199/4, 80/1, 80/2, 108/2, 109, 134/1, 134/2

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.58.2021

30.03.2021

Wojciechowska Zofia

Dąbcze, dz. nr 273/4

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu mieszkalnego nr 2 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.59.2021

30.03.2021

Kiąca Daria i Michał

Jezierzyce Kościelne, dz. nr 54/8

Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.60.2021

01.04.2021

Willer Aleksandra

Włoszakowice, dz. nr 561/6

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą 

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.61.2021

01.04.2021

Muszyński Karol

Krzemieniewo, dz. nr 596/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.62.2021

01.04.2021

Stachowiak Paulina i Maciej

Krzemieniewo, dz. nr 596/4

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.63.2021

06.04.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Pomykowo, dz. nr 263/11, 263/10

Linia kablowo - energetyczna 0,4 kV, szafka kablowa SK- 4 oraz złącze kablowo - pomiarowe

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.64.2021

07.04.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. nr 20, 64/39, 64/40, 63, 64/15

Wymiana szafki SK-4 na SK-6, linie kablowe - energetyczne 0,4 kV, montaż szafek SK-4 oraz złącza kablowo -pomiarowe ZK1x -1P

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.65.2021

13.04.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul.  Cukrowa, dz. nr 515/52

Sieć gazowa średniego ciśnienia  dn 63PE100SDR11RC 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.66.2021

13.04.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Polna, dz. nr 127/2

Sieć gazowa średniego ciśnienia  dn 63PE100SDR11RC 

(kategoria XXVI)

   

AB.6743.2.67.2021

13.04.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Zachodnia, dz. nr 254, 252/12, 252/7

Sieć gazowa średniego ciśnienia  dn 63PE100SDR11RC 

(kategoria XXVI)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.68.2021

13.04.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul.  Cukrowa, dz. nr 515/52, 515/133, 515/140

Sieć gazowa średniego ciśnienia  dn 63PE100SDR11RC 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.69.2021

14.04.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o

Wilkowice, ul.  Różana, dz. nr 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 585/19, 585/14, 585/1

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.70.2021

14.04.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Niechłód,  dz. nr 20/4, 28, 46

Rozdzielcza sieć wodociągowa(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.71.2021

14.04.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Niechłód,  dz. nr 20/1, 185/11

Rozdzielcza sieć wodociągowa(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.72.2021

14.04.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Wilkowice, ul.  Cisowa, dz. nr 148/2, 164/1, 165/8, 165/9

Linia elektroenergetyczna wraz ze złączem  kablowo - pomiarowym nn - 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.73.2021

14.04.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Długie Nowe, ul. Piaskowa, dz. nr 163, 192, 201, 202/1, 202/6

Linia elektroenergetyczna wraz ze złączem  kablowo - pomiarowym nn - 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 26.04.2021r.

Uzupełnienie z dnia 11.05.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.74.2021

14.04.2021

Kaczmarek Aneta i Paweł

Henrykowo, ul. Zaborowska  dz. nr 577/4

Rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.75.2021

15.04.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 170,168

Sieć gazowa ś/c PE dn 63 w

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.76.2021

15.04.2021

Hodura Błażej Mazur Katarzyna

Smyczyna, dz. 60, 383/10, 383/24, 383/26

Sieć wodociągowa w drodze

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.77.2021

16.04.2021

Kosmala Aurelia i Dariusz

Wilkowice, dz. 657/1

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.78.2021

20.04.2021

Szady Barbara

Grotniki, dz. 929/3

Przebudowa wraz z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.79.2021

22.04.2021

Klamecka       Ewelina       Moskal Rajmund

Trzebania, dz. 36/8, 30/53, 30/54, 30/55, 30/56, 30/1

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.80.2021

27.04.2021

Kałmuczak Paulina

Rydzyna, dz. 622

Wewnętrzna instalacja gazowa  w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.81.2021

27.04.2021

Burda Franciszek i Stefania

Henrykowo, dz. 626, 627

Częściowa przebudowa z nadbudową istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą  użytkowania na pomieszczenia mieszkalne

 (kategoria I)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.82.2021

28.04.2021

Kliem Robert

Włoszakowice, dz.581/32

Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.83.2021

28.04.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Cukrowa dz. 515/52, 515/144, 515/145, 515/147

Linia elektroenergetyczna wraz z szafką kablową oraz złączami  kablowo - pomiarowymi nn - 0,4 kV dla zasilenia budynków mieszkalnych(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.84.2021

30.04.2021

Łuszczak Sandra i Konrad

Wilkowice, ul. Kręta, dz. 647/9, 647/10,645/12

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 19.05.2021r.

 

sprzeciw

AB.6743.2.85.2021

30.04.2021

Towpik Czesław

Włoszakowice, dz.699

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.86.2021

04.05.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Wijewo, ul. Siedmiórki, dz. 935, 934, 482

Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV -kablowa 

 (kategoria XXVI)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.87.2021

05.05.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o

Lipno, ul. Jagienki, dz. 219/8

Sieć kanalizacji sanitarnej(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.88.2021

06.05.2021

Klak Małgorzata

Kąkolewo, dz. 400

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.89.2021

06.05.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 187/61, 187/64, 187/14, 187/62

Linia elektroenergetyczna  0,4 kV, szafka kablowa SK-4 oraz złącze  kablowo - pomiarowe

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 26.05.2021r.

Uzupełnienie z dnia 25.06.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.90.2021

10.05.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 331/14, 343, 331/37, 331/34, 1220/26, 1220/27, 1220/32, 1220/35

Sieć elektroenergetyczna nn-0,4 kV, linia kablowa 0,4 kV, złącze kablowo - pomiarowe ZK1-1Pp

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.91.2021

10.05.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wilkowice, ul. Spacerowa, dz. 42/26

Sieć gazowa ś/c PE dn 63 w

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.92.2021

12.05.2021

Miłkowscy Julian i Lucyna

Lasocice, dz. 353/4

Wewnętrzna instalacja gazowa  w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.93.2021

13.05.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Kąkolewo, ul. Jabłonkowa, dz. 452/45, 452/46

Sieć gazowa ś/c PE dn 63 w

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.94.2021

13.05.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Święciechowa, ul. XX lecia, dz. 560, 562, 61, 515, 561/1

Sieć gazowa ś/c PE dn 63 w

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.95.2021

14.05.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Wijewo, ul. W.Witosa, dz.495/62, 495/17, 611/10

Sieć elektroenergetyczna nn-0,4 kV -  kablowa dla zasilania obiektu handlowego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.96.2021

14.05.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Święciechowa, ul. Plater, Mieszkowskiego, dz. 1432, 1431

Sieć gazowa ś/c  dn 63PE 100 RC SDR11(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.97.2021

14.05.2021

GMINA LIPNO

Lipno, ul. Sportowa , dz.423, 429, 430

Oświetlenie uliczne(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.98.2021

14.05.2021

Apolinarska Dominika

Wilkowice, ul. Działkowa, dz. 608/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.99.2021

17.05.2021

Przybylska - Kicińska Iwona Kiciński Bartosz

Kłoda, dz. 901/4

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.100.2021

17.05.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 235/5, 229, 221/12

Sieć gazowa ś/c PE dn 63 w

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.101.2021

19.05.2021

Olejnik Adrian

Niechłód, dz. 263/1, 263/3

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz zbiornik bezodpływowy

 (kategoria I)

Postanowienie z dnia 08.06.2021r.

Uzupełnienie z dnia 21.06.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.102.2021

19.05.2021

Gminny Zakład Komunalny Sp.zo.o

Krzycko Wielkie, dz. 320/1, 409/6

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 04.06.2021r.

Uzupełnienie z dnia 22.06.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.103.2021

20.05.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Nowy Belęcin, dz. 231

Sieć gazowa ś/c dn 63PE 100 RC SDR11(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.104.2021

26.05.2021

CZTERY PORY ROKU PHU ANETA PIOTROWSKA

Boszkowo, ul. Piaskowa, dz. 1004

Cztery budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I

 (kategoria I)

 

Wniosek wycofany przez inwestora

AB.6743.2.105.2021

27.05.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Święciechowa, ul. Jesionowa, dz. 784/7, 788/2, 790/1, 813/7

Linia  elektroenergetyczna wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn-0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.106.2021

28.05.2021

Makałowska Ewa

Święciechowa, ul. Szkolna, dz. 97

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.107.2021

28.05.2021

Kubicki Artur

Włoszakowice, dz. 483/7, 483/8

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.108.2021

28.05.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Górzno, dz. 78,83, 82

Linia  elektroenergetyczna kablowa nn wraz ze złączem kablowym 0,4 kV oraz szafką SK4

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.109.2021

28.05.2021

GMINA RYDZYNA

Rydzyna na ulicy M.Konpnickiej, J. Kochanowskiego, Jana z Czerniny, M. Dąbrowskiej,

E. Orzeszkowej, J. Brzechwy, Plac Pisarzy Polskich, Wł. Reymonta, dz. 54/6, 54/33, 55/31,

55/4, 169/7, 852, 862, 863, 915, 865, 848, 900, 898, 892, 887, 886, 899, Dąbcze, dz. 604, 471/2, 472

Przebudowa drogi gminnej

(kategoria IV/XXV)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.110.2021

02.06.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o

Wilkowice, ul. Cukrowa, dz. 515/52, 515/142, 515/123, 515/133, 515/140, 515/107, 515/106

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.111.2021

02.06.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Święciechowa, ul. Strzelecka, dz. 1243/6, 1243/7, 1243/8, 1243/9, 1084/6

Linia  elektroenergetyczna nn wraz ze złączami kablowymi 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.112.2021

02.06.2021

Matuszczak Agata i Mariusz

Gronówko, dz. 26/31

Rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej o kocioł gazowy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.113.2021

04.06.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Brylewo, dz. 122, 2/7, 3, 55, 131, 130, 129

Linia  kablowa energetyczna 0,4 kV, szafki kablowe SK oraz złącze kablowo- pomiarowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.114.2021

09.06.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Święciechowa, ul. Warzywna, dz. 332/37, 332/38, 333/7,333/8, 333/24

Linia  elektroenergetyczna nn wraz ze złączami kablowymi 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.115.2021

09.06.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Włoszakowice, ul. Grotnicka, dz. 712, 835/3, 835/4, 838/1, 916, 923

Linia  elektroenergetyczna nn wraz z szafką kablową oraz  złączem kablowo - pomiarowym 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.116.2021

11.06.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Kąkolewo, dz. 491/10, 491/11, 492, 553/25, 553/2, 553/26

Linia  kablowa energetyczna 0,4 kV oraz złącze ZK-3(kategoria XXVI)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.117.2021

11.06.2021

Homska - Makowska Karolina

Święciechowa, dz. 1336

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.118.2021

14.06.2021

"ZAKłAD OGÓLNOBUDOWLANY" Krzysztof Nyczka

Lipno, dz. 398/8

Budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy

 (kategoria I)

 Postanowienie z dnia 30.06.2021r.

Uzupełnienie
z dnia 29.07.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.119.2021

14.06.2021

"ZAKłAD OGÓLNOBUDOWLANY" Krzysztof Nyczka

Lipno, dz. 398/9

Budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy

 (kategoria I)

 Postanowienie z dnia 30.06.2021r.

Uzupełnienie
z dnia 29.07.2021r

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.120.2021

15.06.2021

TOMASZEWSKA Małgorzata

Osieczna, dz. 1439

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.121.2021

15.06.2021

JENSEN Agata

Bukówiec Górny, dz. 1103/12

Wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.122.2021

16.06.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Miastko, dz. 94/17, 143, 96/5

Przyłącze elektroenergetyczne nn 0,4 kV - kablowe dla zasilania hydroforu 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.123.2021

17.06.2021

PARTYKA Marcin

Wilkowice, dz. 167/6, 168/3, 167/7, 168/4

Budynek garażowo - gospodarczy

 (kategoria II)

 

Wniosek wycofany przez inwestora

AB.6743.2.124.2021

17.06.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Górka Duchowna, dz. 334/1, 296, 183/2, 122/6, 1227/7

Linia  kablowa energetyczna nn 0,4 kV,  przebudowa linii napowietrznej, szafka kablowa SK- 4 oraz złącze kablowo - pomiarowe  (kategoria XXVI)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.125.2021

17.06.2021

GOZDAWA - DYDYŃSKA Ewelina

Strzyżewice, dz. 260/4

Przebudowa wewnętrznej  i  zewnętrznej instalacji gazowej dla zasilania urządzeń gazowych w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.126.2021

17.06.2021

JABCZYŃSCY Dorota i Sebastian

Rydzyna, dz. 409/1

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.127.2021

18.06.2021

GOŁĄBEK Kacper

Piotrowice, dz. 96/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.128.2021

22.06.2021

RZEPIELA Jadwiga i Andrzej

Święciechowa, ul. Lipowa, dz. 284

Wewnętrzna instalacja gazowa w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.129.2021

23.06.2021

TOMIAK Ewelina i Mariusz

Dąbcze, dz. 247/3

Przebudowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem  - adaptacja poddasza (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.130.2021

23.06.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa, dz. 610

Budowa parku rodzinnego - II etap -budowa alejek, oświetlenia i monitoringu(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.131.2021

24.06.2021

STANEK Sylwia i Robert

Święciechowa, dz.1588

Rozbudowa wewnętrznej   instalacji gazowej o kocioł gazowy dwufunkcyjny w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.132.2021

29.06.2021

FALKIEWICZ Aneta

Brenno, dz.302/5

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.133.2021

02.07.2021

KOWALASZEK Mateusz

Wijewo, dz.157/19

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.134.2021

05.07.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 394/8, 386/2, 473/6, 473/10

Sieć gazowa  63 PE 100  RC SDR 11

(kategoria XXVI)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.135.2021

05.07.2021

KOŁODZIEJCZYK Krzysztof i Aleksandra

Święciechowa, dz.1382

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.136.2021

05.07.2021

DWORAK Beata

Święciechowa, dz.1391

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.137.2021

06.07.2021

FOGO Sp.zo.o

Wilkowice, dz. 893/1

Stacja redukcyjno - pomiarowa gazu  ŚR/C(kategoria XXVI)

 

umorzenie

 

AB.6743.2.138.2021

07.07.2021

NOWAK Hanna

Kąkolewo, dz. 554/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.139.2021

07.07.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 61, 97/7, 97/8, 97/9, 97/11

Linia  elektroenergetyczna nn wraz z szafką kablową oraz złączem 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego   

(kategoria XXVI)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.140.2021

07.07.2021

GMINNY ZAKłAD KOMUNALNY

Sp. z o.o.

Zbarzewo, dz. 172/1, 173, 25, 271, 172/3, 72

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 Postanowienie z dnia 26.07.2021r.

Uzupełnienie
z dnia 10.08.2021r

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.141.2021

08.07.2021

MASłOWSKI Tomasz

Dąbcze, dz. 555/25

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.142.2021

08.07.2021

SKOCZYLAS Szymon

Święciechowa, dz.1304

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.143.2021

08.07.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Krzycko Wielkie, dz. 428, 430, 562, 660/5

Linia  elektroenergetyczna nn wraz ze złączem kablowym  0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego   

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.144.2021

08.07.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Bukówiec Górny, dz. 600/9, 600/13, 600/14, 700/2, 1041/12, 1041/14

Linia  elektroenergetyczna nn wraz ze złączem kablowym  0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego   

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.145.2021

09.07.2021

RAKOWSCY Barbara i Rafał

Przybyszewo, dz.634

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w rozbudowanym i przebudowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym z dwoma lokalami mieszkalnymi

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.146.2021

12.07.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Nowa Wieś, dz.95, 93, 90/18, 90/38

Sieć gazowa ś/c  63 PE 100  RC SDR 11

(kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.147.2021

12.07.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Nowa Wieś, dz.95, 93, 90/24, 90/38

Sieć gazowa ś/c  63 PE 100  RC SDR 11

(kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.148.2021

12.07.2021

ŚMIGIELSKI GROUP  Sp. z o.o. DĄBCZE SP.K.

Dąbcze, dz. 54/30, 52/63, 52/59, 53/4, 54/25

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.149.2021

14.07.2021

OLEJNICZAK Krystyna i Wojciech

Pawłowice, dz. 529/2

Rozbudowa wewnętrznej   instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.150.2021

14.07.2021

IWANOWICZ Rafał i Magdalena

Nowy Belęcin, dz. 206/2

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny 

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.151.2021

14.07.2021

IWANOWICZ Rafał i Magdalena

Nowy Belęcin, dz. 206/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem 

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.152.2021

14.07.2021

GMINA RYDZYNA

Rydzyna, dz. 54/6, 54/33, 55/31, 55/4, 604, 852, 862, 863, 915, 865, 848, 9020, 898,

892, 887, 886, 878, 899, 471/2, 169/7, 472

Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Konopnickiej, J. Kochanowskiego. Jana z Czerniny, M. Dąbrowskiej, E. Orzeszkowej, J. Brzechwy, Plac Pisarzy Polskich, Wł. Reymonta

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.153.2021

15.07.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Henrykowo,  dz. 603, 609/2, 609/1, 610/1, 610/2

Linia  elektroenergetyczna nn wraz ze złączem kablowym  0,4 kV dla zasilenia gospodarstwa rolnego

(kategoria XXVI)

 Postanowienie z dnia 04.08.2021r.

Uzupełnienie
z dnia 18.08.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.154.2021

16.07.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Henrykowo,  dz. 587/4, 588/4, 589/4, 594/2, 593/2, 595/2, 596/2, 596/1, 608/1, 594/1,

609/1, 610/1, 578/18, 594/3, 638, 668/3, 634/2, 620, 693/4, 639/7

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Wniosek wycofany przez inwestora

AB.6743.2.155.2021

20.07.2021

GMINA LIPNO

Mórkowo, dz. 288

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.156.2021

21.07.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Włoszakowice, ul. Błaszaka, dz. 559, 558/11, 553/10, 568/10, 561/12

Sieć gazowa ś/c  

PE dn 63 w

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.157.2021

23.07.2021

JASIŃSKI Krzysztof

Kąkolewo, dz. 118/10

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.158.2021

26.07.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 394/8, 386/2, 473/6, 473/10

Sieć gazowa ś/c  

 dn 63 PE 100 SDR 11

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.159.2021

26.07.2021

ŁUSZCZAK Sandra i Konrad

Wilkowice, dz. 645/12, 647/9, 647/10

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.160.2021

27.07.2021

BARTKOWIAK Elwira i Łukasz

Kąkolewo, dz. 215/5

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym  budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.161.2021

28.07.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 72/48, 71/8, 71/22

Przyłącze kablowo  - energetyczne 0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym

(kategoria XXVI)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.162.2021

28.07.2021

ENEA Oświetlenie

Sp. z o.o.

Stary Belęcin, dz. 21/2, 50/2

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV

(kategoria XXVI)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.163.2021

29.07.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Stary Belęcin, dz. 209/5, 204, 23, 21/1, 31

Sieć gazowa ś/c  

 dn 63 PE 100 RC SDR 11

(kategoria XXVI)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.164.2021

30.07.2021

OWCZARSKI Robert

Piotrowice, dz. 96/2

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym  budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.165.2021

30.07.2021

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Długie Stare, dz. 147, 127, 130

Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV - kablowa dla zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej(kategoria XXVI)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.166.2021

02.08.2021

SZAJNA Agata i Jakub

Osieczna, dz. 120/1

Wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria I)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.167.2021

06.08.2021

FRĄCKOWIAK Tomasz

Wilkowice, dz. 273/1

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.168.2021

06.08.2021

CIEŚLAK - SZULC Karolina

Nowa Wieś, dz. 79/12

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.169.2021

06.08.2021

KRYSIAK Maciej

Nowa Wieś, dz. 79/1

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.170.2021

06.08.2021

KRYSIAK Maciej

Nowa Wieś, dz. 79/13

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

sprzeciw

 

AB.6743.2.171.2021

06.08.2021

MAZUR Jacek

Wilkowice, dz. 193/2

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 Postanowienie z dnia 26.08.2021r.

Uzupełnienie
z dnia 13.10.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.172.2021

06.08.2021

JARACZEWSKA Renata

Wilkowice, dz. 670/6

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.173.2021

06.08.2021

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z.o.o

Dominice, dz. 18, 45/1, 45/19

Sieć wodno - kanalizacyjna

(kategoria XXVI)

 Postanowienie z dnia 26.08.2021r.

Uzupełnienie
z dnia 24.09.2021r

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.174.2021

06.08.2021

GĄD Jacek

Włoszakowice, dz. 80/2, 108/2, 109, 134/1

Sieć wodno - kanalizacyjna

(kategoria XXVI)

 

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.175.2021

09.08.2021

FROST Aneta

Krzycko Wielkie dz. 409/5

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.176.2021

09.08.2021

WŁODARCZYK Dawid

Wilkowice, dz. nr 515/122

Budynek mieszkalny jednorodzinny 

(kategoria I)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.177.2021

09.08.2021

WŁODARCZYK Dawid

Wilkowice, dz. nr 515/122

Budynek mieszkalny jednorodzinny 

(kategoria I)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.178.2021

11.08.2021

KICKI Zofia i Józef

Lasocice, dz. 520/3

Zewnętrzna instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,70 m3 oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednotodzinnym

(kategoria I)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.179.2021

13.08.2021

 

         

ENEA Operator Sp. z o. o.

          

Święciechowa, dz. 1220/13, 1220/15, 1220/17, 1217/17, 1217/21, 1217/22, 1217/23, 1217/32

Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa nn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączmi kablowo-pomiarowymi

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.180.2021

13.08.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Święciechowa, dz. 1139/1, 1139/10, 1139/13, 1139/16, 321/2, 1137/2, 1138/17, 1139/17

 

Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa nn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączmi kablowo-pomiarowymi

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.181.2021

16.08.2021

JANOWICZ Helena 

  HOF Krystyna   

RYBIŃSKA Beata

Święciechowa, dz. 139/2

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

(kategoria XIII)

Postanowienie z dnia 06.09.2021r.

sprzeciw

 

AB.6743.2.182.2021

16.08.2021

 

KONIECZNY Marek

Oporowo, dz. 30

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.183.2021

17.08.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Włoszakowice, dz. 1199/4, 80/1, 108/2, 109, 134/1, 134/2

Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV - kablowa dla zasilania domu jednorodzinnego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.184.2021

17.08.2021

GŁUSZAK Maria

Włoszakowice, dz. 679/5

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.185.2021

23.08.2021

GBIORCZYK Katarzyna i Bernard

Wilkowice, dz. 592/15

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.186.2021

23.08.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Wilkowice, dz. 82/2, 83/8, 102, 126/4

Linia kablowa nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.187.2021

23.08.2021

MIKOłAJCZAK Renata

Kąkolewo, dz. 600/3

Zewnętrzna i wewnętrzna instalcja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.188.2021

24.08.2021

KACICZAK Tomasz

Święciechowa, dz. 1257

Zewnętrzna i wewnętrzna instalcja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.189.2021

24.08.2021

BARTKOWIAK Dawid

Kąkolewo, dz. 334/37

Zewnętrzna i wewnętrzna instalcja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.190.2021

25.08.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Henrykowo, dz. 578/18, 594/3, 638, 668/3, 634/2, 620, 639/4, 639/7

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.191.2021

27.08.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Wijewo, dz.485/1, 934, 485/3, 482

Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV - kablowa dla zasilania domu jednorodzinnego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.192.2021

27.08.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Wijewo, dz.630/1, 965, 961, 1008   Brenno, dz.837, 337

Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV - kablowa dla zasilania hydroforu(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.193.2021

31.08.2021

ŚMIGIELSKI GROUP  Sp. z o.o.

Kąkolewo, dz. 347/3, 348

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.194.2021

02.09.2021

MARSZAŁEK Krystyna i Wiesław

Święciechowa, dz. 1384

Zewnętrzna i wewnętrzna instalcja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.195.2021

02.09.2021

NOWAKOWSCY Anna i Tomasz

Wilkowice, dz. 551/26

Zewnętrzna i wewnętrzna instalcja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.196.2021

02.09.2021

KOSZYCZAREK Jagoda

Wilkowice, dz. 497/25

Zewnętrzna i wewnętrzna instalcja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.197.2021

03.09.2021

GALIK Agnieszka i Sławomir

Osieczna, dz. 1441/147

Zewnętrzna i wewnętrzna instalcja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.198.2021

07.09.2021

APOLINARSKI Paweł

Włoszakowice, dz. 178/10, 179, 178/29

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.199.2021

08.09.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 417/30, 417/53, 1210

Sieć gazowa ś/c  PE

 dn 63

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.200.2021

08.09.2021

BUSZA Janina

Rydzyna, dz. 82/3

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.201.2021

09.09.2021

FRANEK Przemysław

Krzemieniewo, dz. 1036

Zewnętrzna i wewnętrzna instalcja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.202.2021

09.09.2021

LUCEREK Łukasz

Włoszakowice, dz. 1047/2

Zewnętrzna i wewnętrzna instalcja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.203.2021

09.09.2021

SKOCZYLAS Szymon

Święciechowa, dz. 1304

Zewnętrzna i wewnętrzna instalcja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.204.2021

10.09.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Krzemieniewo, dz. 597/6, 597/9, 597/10, 597/11, 597/12, 597/13, 597/14, 597/15, 600

Linia kablowa n.n.-0,4 kV wraz z ustawieniem złącz kablowych ZK1x-1P(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.205.2021

10.09.2021

SZYMCZAK Jarosław

Grotniki, dz. 339/4

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

umorzenie

 

AB.6743.2.206.2021

13.09.2021

WAWRZYNIAK Tadeusz

Święciechowa, dz. 1282

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 13.10.2021r.

Uzupełnienie z dnia 21.10.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.207.2021

14.09.2021

MAĆKOWSCY Malwina i Mateusz

Kąkolewo, dz. 334/51

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.208.2021

16.09.2021

 

ENEA Operator Sp. z o. o.

Krzycko Wielkie, dz. 584/18, 584/20, 584/22, 584/23, 584/24, 584/25, 584/26

Sieć elektroenergetyczna wraz ze złączami kablowo -pomiarowymi nn-0,4 kV dla zasilenia budynków mieszkalnych

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.209.2021

16.09.2021

 

SZYMANOWSKI Łukasz i Daria

Włoszakowice, dz. 991/3

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.210.2021

17.09.2021

GP BIS GĄD Piotr

Włoszakowice, dz. 159/20

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku handlowo - usługowym

(kategoria XVII)

 

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.211.2021

17.09.2021

RAUCHUT Przemysław

RYŚ Mirosław

Dąbcze, dz.64/33

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny, dwulokalowy

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 07.10.2021r.

Uzupełnienie z dnia 29.10.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.212.2021

17.09.2021

GMINA OSIECZNA

Trzebania, dz.36/8

Rozbudowa sieci wodociągowej

(kategoria XXVI)

 

umorzenie

 

 

AB.6743.2.213.2021

17.09.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa, dz. 61, 560, 561/1, 565

Sieć wodociągowa  i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z częściowym wyłączeniem z eksploatacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej(kategoria XXVI)

 

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.214.2021

21.09.2021

SZULC Krystyna i Janusz

Brylewo, dz. 48

Zewnętrzna i wewnętrzna instalcja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - lokal nr 3

(kategoria XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.215.2021

22.09.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Miastko, dz. 96/3, 96/5, 143

Przyłącze elektroenergetyczne nN 0,4 kV - kablowe dla zasilania hydroforu

(kategoria XXVI)

 

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.216.2021

22.09.2021

BłAŻKÓW Aleksander  LITOROWICZ Ludwik

Wilkowice, dz. 89/15, 90/9

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.217.2021

22.09.2021

BłAŻKÓW Aleksander  LITOROWICZ Ludwik

Wilkowice, dz. 89/15, 90/9

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.218.2021

27.09.2021

CYKA Celina i Roman

Wilkowice, dz. 630/4

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

umorzenie

 

 

AB.6743.2.219.2021

27.09.2021

FARMA WIATROWA BUKÓWIEC GÓRNY

Sp. z o.o.

Dłużyna, dz. 372/1

Kontenerowa stacja transformatorowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.220.2021

27.09.2021

SZYMANKIEWICZ Bartosz

Wilkowice, dz. 250/3, 250/4

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.221.2021

29.09.2021

 

ENEA Operator Sp. z o. o.

Bukówiec Górny, dz. nr 1073/1, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1087/5, 1087/6, 1087/7,

1087/8, 1087/9, 1087/10, 1087/11, 1087/12, 1087/13, 1087/14, 1098, 1102/3, 1152, 1159

Linia kablowa nn wraz z szafką kablową oraz złączami kablowo - pomiarowymi 0,4 kV

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 20.10.2021r.

Uzupełnienie z dnia 27.10.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.222.2021

30.09.2021

 

SZANKOWSKA Czesława

Krzemieniewo,dz. 985

Wewnętrzna instalcja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.223.2021

30.09.2021

 

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Lasocice, dz. 716/10, 121

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.224.2021

30.09.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Henrykowo, dz. 573/10, 575/25,

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.225.2021

30.09.2021

 

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Książęcy Las, dz. 655

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.226.2021

30.09.2021

 

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Długie Stare, dz.147, 167, 134/12

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.227.2021

01.10.2021

 

ENEA Operator Sp. z o. o.

Lasocice, dz. 344/2, 344/3, 349, 357, 377

Linia kablowa nn wraz z szafką kablową oraz złączem kablowo - pomiarowym 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

Postanowienie z dnia 20.10.2021r.

Uzupełnienie z dnia 27.10.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.228.2021

01.10.2021

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

Włoszakowice, dz 503/1

 

Zewnętrzna i wewnętrzna instalcja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

sprzeciw

 

 

AB.6743.2.229.2021

04.10.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o

Gronówko, dz. 117/26, 115/1

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 19.10.2021r.

Uzupełnienie z dnia 10.11.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.230.2021

06.10.2021

 

STĘPNIEWSCY Anna i Janusz

Osieczna, dz. 246

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.231.2021

08.10.2021

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o

Gronówko, dz. 338/2, 626/5

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 19.10.2021r.

Uzupełnienie z dnia 10.11.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.232.2021

08.10.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Henrykowo, dz.573/10, 575/25

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.233.2021

08.10.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Długie Stare, dz.147, 167, 134/12

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.234.2021

08.10.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Książęcy Las, dz. 655

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

zawiadomienie - przekazanie wg właściwości Wojewoda Wielkopolski

 

AB.6743.2.235.2021

08.10.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Lasocice, dz. 716/10, 121

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.236.2021

08.10.2021

MENCEL Sebastian

Górzno, dz. 48/1

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 18.10.2021r

Wniosek bez rozpoznania- art. 64 §2 Kpa  

AB.6743.2.237.2021

11.10.2021

ORGANISTA Joanna i Mateusz

 

Gronówko, dz. 117/85

 

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.238.2021

12.10.2021

 

GRYGIEL Aneta i Zbigniew

Lipno, dz. 406/17

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, budowa zewnętrznej instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny "propan butan"

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.239.2021

12.10.2021

WAWRZYNIAK Tomasz

Bojanice, dz. 285/9

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.240.2021

12.10.2021

DZIK Gracjan 

DZIK Wiktor

Kociugi, dz. 192

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.241.2021

13.10.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Krzycko Wielkie, dz. 632, 13/3, 13/6, 197, 206/1

Sieć elektroenergetyczna nn-0,4 kV - kablowa  dla zasilania  8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.242.2021

14.10.2021

SZYMAŃSKA Marzena

Rydzyna, dz. 587

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.243.2021

14.10.2021

 

JAGODZIK Justyna

Włoszakowice, dz. 379

Rozbudowa z przebudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.244.2021

14.10.2021

JURGIELEWICZ Hanna i Krzysztof

Rydzyna, dz. 755/3

 

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku usługowym

(kategoria XVII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 

AB.6743.2.245.2021

15.10.2021

BRZESKOT Kacper

Dąbcze, dz. 28/44

 Wewnętrzna instalcja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej - segment lewy

(kategoria I)

umorzenie

 

AB.6743.2.246.2021

19.10.2021

KONIECZNY Maciej

Kłoda, dz. 469/10

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.247.2021

19.10.2021

 

ENEA Operator Sp. z o. o.

Rydzyna, dz. 73/12, 73/14, 74/8, 74/5, 74/19, 74/13, 76/6, 76/10

Linia kablowa nn-0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym oraz szafką kablową SK4

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.248.2021

19.10.2021

 

ENEA Operator Sp. z o. o.

Miastko, dz. 143, 96/4

Przyłącze elektroenergetyczne nN 0,4 kV - kablowe dla zasilania hydroforu

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.249.2021

19.10.2021

WITCZAK Marina

Osieczna, dz 1399

Wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

 AB.6743.2.250.2021

21.10.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Nowy Belęcin, dz. 292/2, 300, 384/3

 Linia kablowa  nn-0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.251.2021

25.10.2021

BIENIEK Wojciech

Wilkowice, dz. 515/121

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

umorzenie

 

AB.6743.2.252.2021

25.10.2021

GMINA WŁOSZAKOWICE

Włoszakowice, dz. 359/12

 Wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku straży pożarnej

(kategoria IX)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.253.2021

25.10.2021

PRZYGODZKA Renata

Święciechowa, dz. 230/10

 Wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.254.2021

26.10.2021

GMINA LIPNO

Wilkowice,ul. Pszenna,  dz. 497/30, 497/49

 Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego

(kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.255.2021

26.10.2021

NOWAK Marek

Włoszakowice, dz. 358/2, 358/1

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.256.2021

26.10.2021

LOTEK Paulina i Łukasz

 Wilkowice, dz. 889/1

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.257.2021

27.10.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Święciechowa, dz. 330/5, 333/4, 333/6, 333/24, 334/9, 334/16, 336

 Linia kablowa  nn wraz ze złączem kablowym 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.258.2021

27.10.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Włoszakowice, dz. 178/25, 178/26, 178/28, 178/29

 Linia kablowa  nn wraz ze złączem kablowym 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.259.2021

28.10.2021

ŁABIŃSKA Barbara

Włoszakowice, dz. 35/16

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.260.2021

28.10.2021

WOJCIECHOWSKI Artur

 Wilkowice, dz. 647/8

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.261.2021

28.10.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 85/1, 100/2, 85/13, 110/2, 110/11,

 Gazociąg śr/c PE DE 63 wraz z przyłączem gazu śr/c PE DE 25

(kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.262.2021

29.10.2021

NOWAK Mateusz

 Rydzyna, dz. 155/35, 406/46

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.263.2021

29.10.2021

MISIORNA Katarzyna

 Gronówko, dz. 627/1

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 18.11.2021r.

Uzupełnienie z dnia 03.12.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.264.2021

29.10.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

 Krzycko Małe, dz. 32/6

 Sieć elektroenergetyczna do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.265.2021

29.10.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Gołanice, dz. 79, 101/8

 Sieć elektroenergetyczna do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.266.2021

02.11.2021

TATUSZKA Franciszek

Krzemieniewo, dz. 39/2

 Wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 22.10.2021r.

Uzupełnienie z dnia 29.11.2021r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.267.2021

02.11.2021

JAŃCZAK Mikołaj

Krzycko Wielkie, dz. 435/14

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.268.2021

09.11.2021

WĘSIERSCY Alina i Piotr

Święciechowa, dz. 195/1

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.269.2021

10.11.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Włoszakowice, dz. 3/3, 19, 26, Grotniki, dz. 442/5, 445

 Linia kablowa  nn wraz z szafką kablowo - pomiarową 0,4 kV   

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.270.2021

10.11.2021

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH WE WSCHOWIE Sp. z o. o.

Garzyn,  dz. 49, 66/17

 Sieć kanalizacji sanitarnej(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.271.2021

10.11.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Brenno,  dz.833, 302/15, 302/5

Sieć elektroenergetyczna  nn-0,4 kV dla zasilania domku letniskowego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.272.2021

12.11.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa, dz. 1201/6, 1224/2, 1226/71, 1226/72

 Sieć kanalizacji sanitarnej(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.273.2021

15.11.2021

ANTKOWIAK Andrzej

Oporówko,  dz. 39

 Przebudowa z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.274.2021

16.11.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Wijewo,  dz. 778/26, 778/24, 777/5, 776/13, 776/1, 775/1, 775/3

 Sieć elektroenergetyczna  nn-0,4 kV - kablowa dla zasilania domku letniskowego

(kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.275.2021

16.11.2021

KRAWCZYK Michał

Smyczyna,  dz. 392/5

 Wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

umorzenie

 

AB.6743.2.276.2021

16.11.2021

KRAWCZYK Hieronim

Włoszakowice, dz. 654/12

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.277.2021

17.11.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa, ul. Dębowa,  dz. 784/7, 790/1, 1627/8

 Sieć elektroenergetyczna do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.278.2021

17.11.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Wyciążkowo, 133/6, 133/101, 133/313, 133/314, 133/315, 133/354, 133/355, 133/356

 Sieć kablowa  nn-0,4 kV, linia kablowa wraz z szafką kablową  i  złączami kablowo - pomiarowymi

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.279.2021

18.11.2021

MERTA Grażyna

Święciechowa,   dz. 236

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.280.2021

19.11.2021

KOWALSCY Martyna i Przemysław

Święciechowa, ul. Owocowa,   dz. 339/12

 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.281.2021

19.11.2021

WILSCHEWSKI Jan

Kłoda, dz. 796/2

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.282.2021

19.11.2021

LEWANDOWSKI Zbigniew

Wijewo, dz. 839/3

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.283.2021

23.11.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Dąbcze, dz. 408/1, 419, 407/8, 408/7, 408/8, 408/9, 408/10, 408/16, 408/18, 408/18, 792, 410/4

 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4  kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.284.2021

24.11.2021

TORZ Marek

Święciechowa,  dz. 183

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

umorzenie

 

AB.6743.2.285.2021

26.11.2021

ŁYSKAWA Agnieszka i Marek

Wilkowice, dz. 699/32

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.286.2021

26.11.2021

GMINA LIPNO

Wilkowice, ul. Pszenna, dz. 699/32

 Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.287.2021

26.11.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa,  dz. 790/1, 809/7, 800/6, 797/2, 817, 816/1

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.288.2021

29.11.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Krzycko Małe,  dz. 122, 156, 162, 169/14, 169/10

 Linia kablowa  nn, szafka SK4,  złącze kablowe

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 16.12.2021r.

Uzupełnienie z dnia 17.01.2022r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.289.2021

01.12.2021

MENCEL Sebastian

Górzno, dz. 48/1

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.290.2021

01.12.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Święciechowa,  dz. 1196/6, 1196/8-1196/19, 1196/21, 1196/23, 1196/24, 1430, 1432, 1493, 1537, 1197/6, 1198/11, 1197/11, 1201/6, 1201/5, 1491, 1196/27

Elektroenergetyczna  sieć kablowa 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.291.2021

03.12.2021

LESTER Karolina i Artur

Lipno, dz. 399/12

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.292.2021

03.12.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Brenno, ul. Żródlana, dz. 333/1, 333/2, 836, 335/8

  Sieć elektroenergetyczna  nn-0,4 kV - kablowa dla zasilania hydroforu

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.293.2021

03.12.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Wijewo, ul. D. Chłapowskiego, dz. 860/4, 1007

 Sieć elektroenergetyczna  nn-0,4 kV - kablowa dla zasilania trzech budynków mieszkalnych

(kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.294.2021

07.12.2021

JANAS Helena

Kociugi, dz. 192

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.295.2021

07.12.2021

WOJCIECHOWSKI Marcin

Gronówko, dz. 262

 Budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy

 (kategoria I)

Postanowienie z dnia 21.12.2021r.

Uzupełnienie z dnia 17.01.2022r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.296.2021

08.12.2021

MATUSZAK Jolanta

Górzno, dz. 29/6

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.297.2021

08.12.2021

PIECHOWSKI Kamil

Gronówko, dz. 253

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.298.2021

13.12.2021

GMINA WŁOSZAKOWICE

Włoszakowice, dz. 132/9

 Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z technologią kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach

(kategoria IX)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.299.2021

14.12.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Mórkowo, dz. 234/9, 234/12, 234/13, 234/14, 234/15, 234/16, 234/17, 234/18, 234/19, 234/20, 234/21, 234/22, 236, 237/22

Linia kablowa  nn -  0,4 kV  wraz z szafką kablową oraz złączami kablowo - pomiarowymi   

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.300.2021

14.12.2021

KIEŁCZEWSKI Karol

Włoszakowice, dz. 1209/1, 1209/2, 185/20

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.301.2021

15.12.2021

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa,  dz. 1027/4, 1135/6

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.302.2021

15.12.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Mórkowo, dz. nr 83/2, 336/12, 336/27, 336/31, 336/34

Linia kablowa  nn  wraz z szafką kablową oraz złączem kablowym  0,4 kV  

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.303.2021

15.12.2021

POLKOM  Sp. C.

RATAJCZAK Elżbieta i Marian

Gronówko, dz. 26/26

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

umorzenie

 

AB.6743.2.304.2021

17.12.2021

WOŁK Karolina i Roman

Krzemieniewo, dz.1113/1

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.305.2021

20.12.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Wyciążkowo, dz. 133/08, 133/129, 133/69, 133/201, 133/219, 133/226, 133/250, 133/277, 133/291, 133/313, 133/315

 Sieć elektroenergetyczna  nn-0,4 kV - linia kablowa z szafkami kablowymi i złączem kablowo- pomiarowym 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.306.2021

20.12.2021

LIBRA DEVELOPER

Sp. z o.o.

Jezierzyce Kościelne, dz. 142, 152/5, 152/14

  Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.307.2021

20.12.2021

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o.

Święciechowa,  dz. 1138/17, 321/1

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.308.2021

22.12.2021

RADZIŃSKI Patryk

Wilkowice, dz. 475/23

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.309.2021

22.12.2021

GROCHOWA Dorota

Wilkowice, dz. 551/29

 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.310.2021

27.12.2021

ENEA Operator Sp. z o. o.

Włoszakowice, dz. 459/1, 460/4, 1202, 460/6, 476, 472

Linia kablowa elektroenergetyczna  nn  wraz ze złączem kablowym  0,4 kV oraz szafka SK3 i SK6 dla zasilania gospodarstwa rolnego 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.311.2021

28.12.2021

FRĄCKOWIAK Małgorzata i Paweł

Święciechowa,  dz. 1197/7

 Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.312.2021

29.12.2021

WRONA Monika i Mariusz

Henrykowo,  dz. 517/12

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.313.2021

31.12.2021

RAUCHUT Przemysław

Dąbcze,  dz. 64/33

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla zasilania urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

umorzenie