Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik: Jakub Rzeźniczak

Adres:
Starostwo Powiatowe - bud. B
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno
e-mail:
sp.bud@powiat-leszczynski.pl
fax:
        65 529-68-09
tel:  
        65 529-68-27 Sekretariat (Lidia Wencel, Katarzyna Kowalewska)
        65 529-68-28 Pozwolenia (Przemysław Samol) i Zgłoszenia (Małgorzata Skroban - Wawrzyniak)
        65 529-68-29 Pozwolenia (Dariusz Pawlikiewicz)
        65 529-68-30 Pozwolenia (Marzena Klefas-Majewska)

Informujemy, że obsługa interesantów w sprawach uzupełnienia lub poprawienia złożonych do wniosku dokumentów odbywać się będzie przez osoby (pracowników Wydziału) prowadzących postępowania administracyjne w terminach uzgodnionych wcześniej telefonicznie.

Rejestr dotyczący wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń z projektem budowlanym znajduję się pod podanym adresem:

obrazek

Podstawowe zadania wydziału zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym

UWAGA!

Opłaty  w wysokości 10 zł za przygotowanie dziennika budowy należy wpłacać na  konto bankowe nr  10 1560 0013 2537 1022 0694 0001 - Getin Bank SA


Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę/rozbiórki można uiszczać:
- na rachunek Urzędu Miasta Leszna: nr konta
26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
- w punktach kasowych Starostwa Powiatowego

Sprawy do załatwienia: 

Zgłoszenie budowy z projektem (dotyczy: budynków mieszkalnych jednorodzinnych)

Zgłoszenie budowy z projektem (dotyczy: sieci i stacji transformatorowych)

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na rozbiórkę

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu  

Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydanie dziennika budowy