Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik: Przemysław Samol

Adres:
Starostwo Powiatowe - bud. B
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno
e-mail:
sp.bud@powiat-leszczynski.pl
fax:
        65 529-68-09
tel:  
        65 529-68-27 Sekretariat (Katarzyna Kowalewska)
        65 529-68-28 Pozwolenia (Sandra Dąbrowska) i Zgłoszenia (Małgorzata Skroban - Wawrzyniak)
        65 529-68-29 Pozwolenia (Weronika Kaczmarek)
        65 529-68-30 Pozwolenia i dzienniki budowy (Aleksandra Gumula)
        65 529-68-30 Pozwolenia (Michalina Grobelna)


Informujemy, że obsługa interesantów w sprawach uzupełnienia lub poprawienia złożonych do wniosku dokumentów odbywać się będzie przez osoby (pracowników Wydziału) prowadzących postępowania administracyjne w terminach uzgodnionych wcześniej telefonicznie.

Rejestr dotyczący wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń z projektem budowlanym znajduję się pod podanym adresem:

obrazek

Informacja dotycząca budowy domów do 70 m kw

Podstawowe zadania wydziału zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym

Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę/rozbiórki można uiszczać:
- na rachunek Urzędu Miasta Leszna: nr konta
26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
- w punktach kasowych Starostwa Powiatowego

Sprawy do załatwienia: 

Zgłoszenie budowy z projektem (dotyczy: budynków mieszkalnych jednorodzinnych)

Zgłoszenie budowy z projektem (dotyczy: sieci i stacji transformatorowych oraz instalacji gazowych wewnątrz użytkowanego budynku)

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na rozbiórkę

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu  

Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę

Informacja dotycząca budowy domów do 70 m kw

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydanie dziennika budowy

Wniosek o wejście na sąsiadujący teren

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

Wniosek o owydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości