Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Leszno; Starosty Leszczyńskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie współfinansowania w roku 2012 kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

Uchwała nr XI/131/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2011rok

Uchwała nr XI/132/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

 Uchwała nr 23/2012 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

Uchwała nr XII/141/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Leszczyńskiego

Porozumienie Zarządu Powiatu Gostyńskiego; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Porozumienie nr 89/12 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego; Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie

Porozumienie Powiatu Leszczyńskiego; Prezydenta Miasta Leszno z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji

Porozumienie Wójta Gminy Wijewo; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 czerwca 2012r. o współdziałaniu w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wijewie zawarte pomiędzy Gminą Wijewo a Powiatem Leszczyńskim

Porozumienie Wójta Gminy Krzemieniewo; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Krzemieniewo oraz Powiatu Leszczyńskiego w zakresie obsługi merytorycznej, formalnej oraz finansowej związanej z prowadzeniem Świetlicy Socjoterapeutycznej w Drobninie, Pawłowicach i Garzynie

Porozumienie Wójta Gminy Lipno; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 czerwca 2012r. o współdziałaniu w zakresie prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lipnie

Uchwała nr XIV/156/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Leszna; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 3 września 2012r. do Porozumienia Nr 3 z dnia 21 listopada 2011 roku

Uchwała nr XVI/173/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie utworzenia i nadania statutu powiatowemu ośrodkowi wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Kąkolewie

Aneks Nr 2 z dnia 20 listopada 2012 r. do Porozumienia Nr 3 z dnia 21 listopada 2011 roku

Uchwała nr XVIII/198/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013