Data wpisu i nr. sprawy

Imię i nazwisko inwestora Adres i miejsce inwestycji Opis projektowanego obiektu Data wszczęcia Nr i data wydania decyzji
 AB.6740.4.16.2023

16.01.2023

 P4 Sp. zo.o.

Gołanice, dz. 83

Stacja bazowa telefonii komórkowej (wieży stalowej wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczno - użytkową) 

 25.01.2023  103/2023    21.03.2023
 AB.6740.4.39.2023

23.01.2023

 P4 Sp. zo.o.

Górka Duchowna, dz. 27/1

Stacja bazowa telefonii komórkowej (wieży stalowej wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczno - użytkową)

 31.01.2023

 85/2023    08.03.2023

 AB.6740.4.41.2023

25.01.2023

 P4 Sp. zo.o.

Grodzisko, dz. 56/5

Stacja bazowa telefonii komórkowej (wieży stalowej wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczno - użytkową)   

 30.01.2023

 91/2023    10.03.2023

 AB.6740.4.59.2023

01.02.2023

P4 Sp. zo.o.

 Kąty, dz. 110/2

Stacja bazowa telefonii komórkowej (wieży stalowej wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczno - użytkową)

 09.02.2023  123/2023    06.04.2023
 AB.6740.4.76.2023

07.02.2023

P4 Sp. zo.o.

 Popowo Wonieskie, dz. 7/1

 Stacja bazowa telefonii komórkowej (wieży stalowej wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczno - użytkową)

 15.02.2023  104/2023    21.03.2023
 AB.6740.4.170.2023

29.03.2023

P4 Sp. zo.o.

 Kłoda, dz. 348

Wzmocnienie konstrukcji nośnej wieży stalowej telefonii komórkowej   

 07.04.2023

 180/2023    17.05.2023

 AB.6740.4.182.2023

04.04.2023

P4 Sp. zo.o.

Oporówko, dz. 49

 Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie LES3079A wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 12.04.2023

 237/2023    03.07.2023

 AB.6740.4.183.2023

04.04.2023

P4 Sp. zo.o.

Hersztupowo, dz. 66

Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie LES3033A wraz z infrastrukturą towarzyszącą

12.04.2023

 238/2023    03.07.2023

 AB.6740.4.325.2023

26.06.2023

P4 Sp. zo.o.

Krzemieniewo, dz. 709/1

Stacja bazowa telefonii komórkowej  (wieża stalowa wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczno - użytkową)

 05.07.2023

     394/2023         25.09.2023