Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2008 r.Leszno, dnia 28 lipca 2008 r.

FN.I-0222/20/08

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego podaje do publicznej wiadomości:
I. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2008 r. przedstawia się następująco:
- dochody w kwocie 13.645.286,36 zł
- wydatki w kwocie 8.541.630,30 zł
II. Nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła 5.103.656,06 złInformacje powiązane: