Uchwała nr SO-9/5/D/2008/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Leszczyńskiego w 2009 roku.


Informacje powiązane: