W sprawie:
zmiany nazwy bezobwodowej Szkoły Podstawowej dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących oraz bezobwodowego Gimnazjum Specjalnego dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie

Data uchwały:
2002-09-24

Numer uchwały:
XXIX/144/2002

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2002-09-24