W sprawie:
powołania składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie

Data uchwały:
2000-02-28

Numer uchwały:
1/2000

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2000-02-28