W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2017 rok

Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
XXIII/178/2016

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2016-11-29