W sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rzadowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. w powiecie leszczyńskim

Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
179/2016

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2016-11-29