W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Leszczyńskim w 2019 roku.

Data uchwały:
2018-12-05

Numer uchwały:
6/2018

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2018-12-05