W sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na czas nieoznaczony, części pomieszczeń, znajdujących się w Oficynie Zachodniej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie.

Data uchwały:
2018-12-20

Numer uchwały:
10/2018

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2018-12-20