W sprawie:
rokowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów gminy Lipno, obręb Gronówko, na arkuszu mapy nr 5, działką ewidencyjną nr 515 o pow. 0,7183 ha.

Data uchwały:
2020-05-06

Numer uchwały:
138/2020

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-05-06