Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowań w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomościach: gmina Osieczna, obręb Wojnowice, dz. nr 53 i działka nr 584/2