Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości: działka nr 219, obręb Wojnowice, gmina Osieczna